Gendergelijkheid? Het vrouwen- vs. mannenbrein.

Leestijd 4 minuten
breinkennis

Op 8 maart is het internationale vrouwendag en ik vind dat best bijzonder. Niet om de reden die je misschien zou denken. Ik vind het bijzonder omdat ik het jammer vind dat een dergelijke dag nodig is. Laat ik eerst eens naar de definitie gaan van deze dag.

Internationale Vrouwendag is een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen worden gevierd. De dag markeert ook een oproep tot actie om gendergelijkheid te versnellen. Wereldwijd is er sprake van aanzienlijke activiteit als groepen samenkomen om de prestaties van vrouwen te vieren of om de gelijkheid van vrouwen te versterken.

Dit betekent dus, dat anno 2021, er nog steeds geen gendergelijkheid bestaat.
Dan nu de definitie van gendergelijkheid.

 

Wat is gendergelijkheid eigenlijk?

Gendergelijkheid is wanneer mensen van alle geslachten gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen hebben. Iedereen heeft te maken met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen: vrouwen, mannen, transgenders en genderdiverse mensen, kinderen en gezinnen. Samenlevingen die vrouwen en mannen als gelijk waarderen, zijn veiliger en gezonder. Gendergelijkheid is een mensenrecht.

Als yogadocent is het mijn intentie om iedere dag weer rekening te houden met het Achtvoudige Pad en het allereerste onderdeel daarvan is Ahimsā (dit is weer onderdeel van de Yamas). Ahimsā betekend dat je een ander met respect moet behandelen. Maar helaas merk ik, dat ook in de yoga wereld discriminatie bestaat en dat brengt bij mij de vraag naar boven; Hoe komt het toch, dat de mens zo het nodig vindt om te beoordelen wat anders is? Want is het niet zo dat we discrimineren op het moment dat we oordelen over iemand die zichzelf “anders” gedraagt?

 

Het wordt ons met de paplepel ingegoten. Van kinds af aan hoor je mensen in je omgeving iets zeggen over het gedrag en uiterlijk van een ander. Over heel de wereld zijn wij hierin allen één. Discriminatie bestaat wellicht al zolang de mensheid bestaat en zo ook helaas de wijze waarop de vrouw al heel lang en tot op de dag van vandaag nog steeds wordt behandeld.

Extra bijzonder is dat ondanks dat yoga zijn oorsprong heeft gevonden in (o.a.) India, dit tegelijkertijd een land is waar de vrouw in grote mate wordt behandeld als een mindere. Een land waar vrouwen zuur in het gezicht krijgen als een man haar niet meer wil of ze in de cel beland na een verkrachting omdat dit betekent dat ze is vreemdgegaan.

Hoe zit dat hier in het westen?

Wist je dat in de westerse wereld de vrouw vaak nog steeds veel minder verdient voor exact dezelfde baan als een man? Wist je dat pas sinds 2017 vrouwen (bij fysieke en mentale geschiktheid) mogen toetreden tot het Korps Mariniers? En pas in 2020 worden toegestaan aan boord van onderzeeërs? Pas in 1982 trad het verdrag van New York in werking waarin werd vastgelegd dat mannen en vrouwen gelijke rechten hadden op het gebied van het uitvoeren van een overheidsambt (met dank aan o.a. Ruth Bader Ginsburg).

We hebben dus nog een lange weg te gaan en laat ik nog even duidelijk zijn. Ik leg de nadruk hier op vrouwen omdat het nu International Women’s Day is, maar hetzelfde geld uiteraard ook voor vele andere vormen van discriminatie.

 

Vrouwen- vs mannenbrein

Het kan natuurlijk niet anders dan dat er artsen zijn geweest die het brein van man en vrouw onder de loep hebben genomen om te kijken of daar een verschil in zit. Uiteraard in eerste instantie met de intentie om aan te kunnen tonen dat het brein van de man beter is. Er bestaat bijvoorbeeld een citaat uit 1895 van sociaal psycholoog Gustave Le Bon, die zijn draagbare cephalometer gebruikte om te verklaren dat vrouwen “de meest inferieure vormen van menselijke evolutie vertegenwoordigen”.

Is er een verschil?

Er is een klein anatomisch verschil tussen de hersenen van mannen en vrouwen maar, het is opvallend dat er soms nog grotere verschillen bestaan binnen dezelfde groep (dus vrouwen/vrouwen en mannen/mannen). Het anatomisch verschil tussen man en vrouw is daarnaast minder belangrijk dan het verschil in verbindingen tussen de hersenstammen. Zie hier hoe een brein eigenlijk is opgebouwd

Over het algemeen geven de resultaten aan dat mannelijke hersenen meestal makkelijker omgaan met de verbinding tussen perceptie en gecoördineerde actie, terwijl vrouwelijke hersenen vaak meer gericht zijn op de communicatie tussen analytische en intuïtieve verwerkingsmodi.

 

Is er een verschil tussen man en vrouw? Gelukkig wel! Ik houd ervan om een vrouw te zijn en ik ben gek op mijn mannelijke man. Voel jij je allebei of beide tegelijk of wellicht zelfs niets? Fantastisch toch? Geniet ervan!  Maar het wordt tijd dat we gaan inzien dat wij allen één zijn en dat we ons best gaan doen iedere dag weer om minder te oordelen naar onszelf en naar anderen.

 

Ahimsā

Jeanne