Hoe wordt ons brein de eerste 8 jaar geprogrammeerd?

Leestijd 2 minuten
breinkennis – kids

Heb jij bepaalde overtuigingen of gewoonten die je maar lastig kunt veranderen? Dan is er een grote kans dat je deze patronen hebt opgebouwd in de eerste 8 jaar van je leven. Dit is namelijk de levensfase waarin de hersenen het meest ontvankelijk zijn voor programmeringMaar hoe werkt dit proces eigenlijk en hoe is de programmering van jouw eigen brein tot stand gekomen? 

Veel nieuwe informatie in kindertijd 

De wetenschap laat zien dat ons brein zich in de eerste 8 levensjaren explosief ontwikkelt. In een hoog tempo worden continu nieuwe hersencellen aangemaakt, die in zogenaamde neurale netwerken via synapsen met elkaar communicerenEen belangrijke taak van deze netwerken is het opslaan van nieuwe informatie. Saillant detail: juist in onze kinderjaren leren we de meeste nieuwe informatie. 

Basisprogrammatie hersenen vormt zich in eerste 8 jaar 

De in deze eerste 8 jaar van je leven opgeslagen data in de neurale netwerken kun je dan ook zien als je basisprogrammatie. Het kinderbrein neemt alles uit deze tijd voor waarheid aan, omdat het nog niet in de formeel operationele fase zit. Ervaringen en de dingen die ons worden verteld door ouders, leraren, familie en vrienden, vormen de waardelabels die samen je wereldbeeld en overtuigingen bepalen. 

Kun je de programmatie van je hersenen veranderen? 

Veel van deze waardelabels draag je de rest van je leven met je mee. Het brein wil namelijk energie besparen en vervangt de eerst opgeslagen informatie alleen als het echt niet anders kan. Zo kan het zijn dat je decennia later nog steeds leeft volgens de waardes van je ouders, in plaats van je eigen gekozen regels. Wil je dit veranderen? Lees dan dit artikel over het trainen van je mindset.