Test jouw energiebalans

Test jouw energiebalans

Start de test

Is er een middenweg tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde?

Leestijd 4 minuten
breinkennis

We zien steeds meer alternatieve geneeskunde om ons heen. Maar dit wil niet zeggen dat we een keuze moeten maken tussen de reguliere en alternatieve geneeskunde. We zouden de huidige geneeskunde juist moeten innoveren naar een integrale vorm om de twee zo te combineren. Maar waarom? En hoe doen we dat?

 

Geneeskunde in de praktijk

Zelf ben ik opgeleid in het biomedisch model. Als dokter stel je vragen aan de patiënt en doe je lichamelijk en aanvullend onderzoek. Aan de hand hiervan stel je een diagnose en daarmee behandel je de patiënt met de juiste medicatie.

Dit model lijkt goed te werken, maar zodra ik met meer en meer patiënten in aanraking kwam ontdekte ik dat het helaas niet zo eenvoudig is als het lijkt. Mensen vertonen allerlei symptomen die niet binnen de vooraf vastgestelde kaders passen. Daarnaast is het vaak beperkt wat je met medicatie kunt bereiken.

 

Beter iets dan niets

Maar dit betekent niet dat we geen goede zorg kunnen verlenen, het gaat namelijk ook niet alleen om wat we doen, maar dat we iets doen. Dat heeft te maken met het placebo-effect. Heel veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dat iets doen beter werkt dan niets doen. Tevens werkt iets doen in een warme relatie beter dan iets doen in een koude relatie.

De relatie tussen dokter en patiënt is ontzettend belangrijk voor het effect van de behandeling. Het is voor een arts daarom onder andere belangrijk om goed te luisteren naar een patiënt, begrip te tonen en iemand niet alleen te laten. Veel klachten worden mede veroorzaakt door een trauma. Het achterhalen en verhelpen van die trauma’s vereist veel tijd en aandacht van een dokter. Juist om die reden is het belangrijk dat we investeren in meer tijd en aandacht binnen de zorg. Alleen zo kunnen de trauma’s die ten grondslag liggen aan een groot deel van de klachten worden verholpen.

 

Een mens in onderdelen

De huidige gezondheidszorg heeft mensen opgedeeld in organen. Zo heb je onder andere een longarts, cardioloog en neuroloog. In sommige situaties is het heel erg fijn dat een longarts alles wat er te weten valt over je longen weet.

Maar het grote plaatje wordt hierin te vaak buiten beschouwing gelaten. In de praktijk kun je ten eerste iemand zijn lichaam niet in aparte stukjes bekijken. De eerste stap is daarom het lichaam als geheel te zien en te behandelen.

Maar misschien nog belangrijker zijn de persoonlijkheid en omgeving van iemand. Sociale omstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en trauma’s hebben namelijk een bijzonder grote invloed op het ziektebeeld van een patiënt.

Ik denk dan ook dat we niet voor of tegen zowel regulier als alternatief moeten zijn. Zelf ben ik ook in de reguliere geneeskunde opgeleid, maar ik probeer wel open minded te zijn en bruggen te slaan. Zo kunnen we de twee combineren om de behandeling te optimaliseren en de oorzaak aan te pakken.

 

Financiële belangen

Binnen de gezondheidszorg hebben we steeds meer te maken met veel financiële belangen. Zo wordt de zorg helaas steeds meer gedigitaliseerd, terwijl juist de menselijke relatie voorop hoort te staan. Het is bewezen dat zorg in een warme relatie zorgt voor betere resultaten dan vergelijkbare zorg in een koude relatie.

Rekening houdend met persoonlijkheidsfactoren en omgeving is het juist belangrijk de mens-tot-mens relatie in stand te houden.

Momenteel wordt er bezuinigd op deze relaties, waardoor we op lange termijn de ziektekosten zullen zien stijgen. Daarom is het tijd voor verandering en een integrale vorm van geneeskunde waarin de alternatieve en reguliere geneeskunde wordt gecombineerd.

 

Geneeskunde integraal maken

Ik ben dan ook niet voor of tegen medicatie, maar denk dat we alle aspecten van iemand zijn leven mee moeten nemen in de behandeling. Zo probeer ik de mens integraal te begrijpen en behandelingen integraal te maken. Vanuit daar bekijk ik of we iets kunnen doen met medicatie, psychologische behandelingen of verbeteringen in leefstijl.

Ik geloof er namelijk sterk in dat dit de manier is waarop we de zorg kunnen optimaliseren.

In de basis is geneeskunde iets van mensen, daar moet de aandacht dus ook liggen. Zo kunnen we met de oorzaak aan de slag en kunnen we weer kwalitatief goede zorg gaan verlenen.

 

The big picture

Bewustwording is de eerste en tevens meest belangrijke stap die we hierin moeten zetten. Door ons bewust te worden van de oorzaak van onze klachten we zelf de controle weer in handen nemen. Het zien van het grote plaatje is hierin essentieel. Door weer naar de mens als geheel te kijken kunnen we ons bewust worden van onze spanningen om hier mee om te leren gaan.

Om te herstellen hebben we warme relaties nodig, dan kunnen we aan de slag met preventie, want daar ligt de sleutel tot succes.

Het is dan ook mijn missie om mensen te voorzien van kennis, dat verdient elk individu. Door deze bewustwording te krijgen kunnen we onze gezondheid maatschappelijk verbeteren.