Waarom belasten digitale vergaderingen onze hersenen?

Leestijd 2 minuten
breinkennis

Ben je aan het einde van je werkdag vaak vermoeider dan pakweg een half jaar geleden? Dan ben je wellicht slachtoffer van het opkomende fenomeen dat ‘Zoom-vermoeidheid’ heet. Door de coronacrisis vergaderen we steeds vaker digitaal via Zoom en dit belast je hersenen meer dan je waarschijnlijk denkt. 

Er zijn 5 redenen waarom digitale vergaderingen zo belastend zijn voor het brein: 

1). Digitale interacties zijn voor het brein minder belonend 

Bij alles wat we doen, schat ons brein in wat een activiteit oplevert in verhouding tot de energie die het ons kost. Tijdens normale menselijke interactie maken de hersenen beloningshormonen zoals oxytocine aan, waardoor we een prettig gevoel krijgen en onze alertheid en energie stijgen. 

Digitale vergaderingen activeren het beloningssysteem in de hersenen echter minder dan sociale interacties in het echte leven. Hierdoor geven Zoom-gesprekken je een stuk minder alertheid en energie, waardoor je je na afloop vermoeider voelt. 

2). Zoom-gesprekken kosten meer energie 

Zoom-vergaderingen geven niet alleen minder energie, maar nemen ook meer energie. Dit komt onder meer doordat digitale videogesprekken vertraagd of minder informatie over de gesprekspartner geven.  

Zo is het tijdens normale sociale conversatie gebruikelijk om elkaar in de ogen te kijken. Dit draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband. Bij een Zoom-gesprek kijken de deelnemers niet in elkaars ogen, maar in de camera. Hierdoor raakt dit natuurlijke proces van sociale binding verstoord.  

3). Het brein snakt naar non-verbale signalen 

Naast oogcontact, zijn er nog veel meer sociale signalen die beïnvloeden welk gevoel we krijgen bij een conversatie. Ons brein is erop getraind om belangrijke non-verbale signalen bij anderen te herkennen en interpreteren; denk aan zenuwachtig ijsberen, handgebaren enzovoort. 

Tijdens een digitale vergadering zijn de meeste deelnemers alleen met hoofd en schouders zichtbaar in beeld. Hierdoor draaien je hersenen overuren om het gebrekkige aantal non-verbale signalen te interpreteren. Veelvoorkomende problemen zoals beeld- of geluidsvertragingen maken dit proces voor het brein alleen maar lastiger. 

4). De hersenen hebben baat bij beweging 

Door digitaal te vergaderen, bewegen veel van ons een stuk minder dan voor de coronacrisis. Daar waar je voorheen bijvoorbeeld naar een klant ging voor een face-to-face gesprek, zit je nu thuiswerkend aan je beeldscherm gekluisterd.  

Regelmatig bewegen wordt geassocieerd met een 40% kleinere kans op vermoeidheid. Ook ondersteunt beweging de aanmaak van neurotransmitters en geluksstofjes die je energie geven. Het is dus niet zo vreemd dat je je door al dat stilzitten tijdens Zoom-conferenties vermoeider voelt. 

5). Zoom-vermoeidheid is ook ‘coronamoeheid’ 

Van stress en angst is bekend dat ze een grote impact hebben op het brein. De huidige coronacrisis verhoogt bij veel mensen het stressniveauDe vrees voor het virus, baanonzekerheid en eenzaamheid door gedwongen thuiswerken zorgen voor een disbalans in de hersenen. 

Deze structurele stress verhoogt de aanmaak van stresshormoon cortisol, wat op termijn kan leiden tot hersenkrimp en chronische vermoeidheid. Dit is dus geen rechtstreeks gevolg van digitaal vergaderen, maar wel van de coronacrisis die daaraan ten grondslag ligt.