Test jouw energiebalans

Test jouw energiebalans

Start de test

Zorgwekkend: toenemende zelfdoding, vooral bij jongeren

Leestijd 4 minuten
Jongeren
Zelfdoding onder jongeren neemt toe

Zelfdoding is bij jongeren onder de 30 jaar doodsoorzaak nummer één. Dat is zorgwekkend – vooral omdat dit een trend is die ieder jaar blijft stijgen. Nog steeds wordt er minder over mentale gezondheid gesproken dan we zouden moeten doen.

En het is zo hard nodig dat we dat wel doen.

Taboe op mentale gezondheid houdt aan

Het trieste feit dat één op de vijf sterfgevallen onder jongeren onder de 30 jaar wordt veroorzaakt door zelfmoord, is een zorgwekkende realiteit. Bij twintigers is dit zelfs één op de drie sterfgevallen, zoals gerapporteerd door het CBS. Deze zorgwekkende statistieken hebben meerdere oorzaken. De adolescentie is een kwetsbare fase in het leven waarin ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Het volwassen worden, het betreden van de arbeidsmarkt, het dragen van verantwoordelijkheden en het omgaan met hormonale schommelingen, allemaal dragen ze bij aan de uitdagingen voor de mentale gezondheid van jongeren. In deze cruciale periode is het van het grootste belang om openlijk over deze kwesties te kunnen praten, of het nu met vrienden, familieleden of professionele therapeuten is. Helaas hebben veel jongeren niet de mogelijkheid om dit te doen. De statistiek dat vorig jaar twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) zelfmoord pleegden, benadrukt dat mannen nog steeds sterker worden beïnvloed door dit probleem. Dit is niet verwonderlijk, gezien het feit dat de maatschappij mannen nog altijd in een taboe plaatst als het gaat om het uiten van emoties en het bespreken van hun mentale gezondheid.

Sociale druk speelt cruciale rol bij zelfdoding

Het toenemende aantal zelfdodingen in de moderne samenleving kan grotendeels worden toegeschreven aan de groeiende druk van sociale factoren. Met name sociale media spelen hier een cruciale rol in. Dagelijks worden we geconfronteerd met schijnbaar perfecte levens van anderen, die er beter, knapper, succesvoller en gelukkiger uitzien dan het onze. Hoewel we ons rationeel bewust zijn van het feit dat dit vaak slechts een gefilterde weergave van de realiteit is, oefenen deze beelden onbewust een grote invloed uit.

Ons brein is vatbaar voor herhaling, en wat het herhaaldelijk ziet, begint langzaam neurale paden te vormen en wordt daardoor een soort waarheid voor ons. Dit fenomeen treft vooral jongeren, die steeds vaker het gevoel hebben tekort te schieten of achter te blijven in vergelijking met hun online leeftijdsgenoten. Wanneer dit gevoel van ontoereikendheid niet openlijk wordt besproken, kunnen ernstige mentale problemen ontstaan, zoals angststoornissen, depressie en burn-out.

Wat deze situatie nog verder compliceert, is de enorme onzekerheid waarmee jongeren geconfronteerd worden. Ze hebben weinig perspectief op het opbouwen van een financiële basis, vooral gezien de huidige uitdagende situatie op de woningmarkt. Dit draagt bij aan hun gevoel van hopeloosheid en kan de druk op hun al fragiele mentale gezondheid vergroten.

Meer aandacht voor zelfmoordpreventie

Ondanks dat zelfdoding de voornaamste doodsoorzaak is binnen deze specifieke leeftijdsgroep, blijft suïcidepreventie schrikbarend onderbelicht. Recent onderzoek toonde aan dat er een aanzienlijke toename is in fietsongelukken, waarop de overheid onmiddellijk reageerde met een toewijzing van 50 miljoen om de veiligheid te verbeteren, zoals gerapporteerd door het Nederlands Dagblad. Het is echter frappant dat zelfdoding niet dezelfde mate van aandacht en financiële ondersteuning ontvangt, hoewel dit een kwestie is die uitstekend op scholen besproken kan worden.

Het is van groot belang om voorlichting te verschaffen, bewustzijn te creëren en met name het gesprek over mentale gezondheid op scholen te bevorderen. Deze inspanningen kunnen een wereld van verschil maken. Het is cruciaal dat jongeren zich gehoord en begrepen voelen, zonder het beklemmende gevoel dat zij de enigen zijn die worstelen met deze gevoelens en gedachten.

De zeven pijlers van Brain Balance

En er is, naast met elkaar praten, meer dat we kunnen doen om mentale gezondheid te verbeteren. Bij Brain Balance hebben we dit opgedeeld in zeven pijlers, de Brain Balance Methodiek, die in balans moeten zijn:

  • Breinkennis, want als je weet hoe iets in het brein ontstaat, kun je er ook beter mee omgaan;
  • Stressmanagement, want stress is een van de grootste ziekmakers van deze tijd;
  • Ontspanning, want de druk in ons dagelijkse leven ligt al hoog genoeg;
  • Brain Food & supplementen, want ons brein heeft de juiste voedingsstoffen nodig om ons fysiek en mentaal gezond te kunnen houden;
  • Beweging, omdat dit bijdraagt aan het een gezonde hormoonbalans en daarmee de mentale gezondheid;
  • Slaap, omdat onze mentale gesteldheid gebaat is bij genoeg nachtrust;
  • Omgeving, omdat de mensen om ons heen een belangrijke rol spelen in hoe we ons voelen.

Deze zeven factoren zijn nauw met elkaar verbonden. Neem bijvoorbeeld het wetenschappelijk bewijs dat depressie frequenter voorkomt bij personen met een verstoorde darmflora. Dit komt doordat het gelukshormoon serotonine voor maar liefst 95% in het darmstelsel wordt aangemaakt. Het benadrukt het cruciale belang van kennis en bewustwording met betrekking tot dit onderwerp. Alleen op deze manier kan het tij gekeerd worden.

Brain Balance Jongerencoaching ter preventie

Tijdens een Brain Balance jongeren consult ga je samen met één van onze therapeuten aan de slag met deze zeven Brain Balance pijlers. We kijken naar de programmeringen van je brein die je momenteel belemmeren of niet verder helpen in jouw leven. Hierbij herprogrammeren we je brein zodat je anders kunt denken, handelen en omgaan met de situaties. Maar vooral relaxter, gezonder en gelukkiger gaat voelen.

Daarnaast kan hypnotherapie heel erg mooi helpen bij jongeren die worstelen met mentale klachten. Hypnotherapie is een vorm van therapie waarbij je een duik in het onderbewuste maakt, waar jouw herinneringen en overtuigingen liggen opgeslagen. Hypnotherapie wordt vaak ingezet om trauma en overtuigingen die opgeslagen zijn in het onderbewuste te veranderen. Dit is vooral bedoeld om de negatieve effecten die het heeft op het dagelijks handelen weg te halen. Benieuwd wat hypnotherapie precies is? Je leest het op onze website onder hypnose consulten voor jongeren.

 

Heb jij vragen over zelfdoding?

Stichting 113: bel 113 of 0800-0113 (gratis), of anoniem via de chat op de website 113.nl 

24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week