Ontdek de onvoorstelbare mogelijkheden van jouw lichaam en brein.

Klachtenprocedure Brain Balance Opleidingen B.V.

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Je kan deze indienen bij onze klantenservice via onderstaand formulier. Binnen 5 werkdagen krijg je een reactie van onze klantenservice.

Heb je een klacht?

Naam(Vereist)

Reactie ontvangen, maar niet tevreden over de oplossing?

Brain Balance Opleidingen B.V. doet er uiteraard alles aan om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht er ondanks dat iets niet in orde zijn, meldt dat dan tien dagen na ontvangst van de reactie op je klacht. Klachten die niet binnen een maand na reactie zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling.

Geschillen tussen jou en Brain Balance Opleidingen B.V. over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot Brain Balance Opleidingen B.V. te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door zowel jou als door Brain Balance Opleidingen B.V. aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is de vinden op: www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, als je de klacht eerst overeenkomstig het bovenstaande bij Brain Balance Opleidingen B.V. hebt ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomst bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Voor behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. Wanneer je een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Brain Balance Opleidingen B.V. aan deze keuze gebonden.

Wanneer Brain Balance Opleidingen B.V. een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet zij u eerst schriftelijk vragen om binnen vijf weken uit te spreken of je daarmee akkoord gaat. Brain Balance Opleidingen B.V. dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van vernoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. De NRTO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

Vertrouwelijk

Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Ingediende klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard.