Test jouw energiebalans

Test jouw energiebalans

Start de test

Home > Privacy Policy

Privacy Policy voor Brain Balance Instituut

Brain Balance Instituut houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Brain Balance Instituut heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Brain Balance Instituut uit welke gegevens Brain Balance Instituut van u nodig heeft en waarvoor Brain Balance Instituut ze (eventueel) gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Brain Balance Instituut slaat de persoonsgegevens die Brain Balance Instituut van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Brain Balance Instituut ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een instituut (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Brain Balance Instituut opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens. Uw feedback over de opleiding en overige informatie die u geeft. Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.


Gebruik van uw gegevens

Brain Balance Instituut gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
  • Analyses uitvoeren zodat Brain Balance Instituut zijn dienstverlening kan verbeteren.
  • Advies geven over een te volgen opleiding.
  • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
  • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
    Verdere toelichting

Brain Balance Instituut anonimiseert de persoonsgegevens die Brain Balance Instituut gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.

Brain Balance Instituut kan uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Brain Balance Instituut wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Brain Balance Instituut tot een minimum.

In sommige gevallen werkt Brain Balance Instituut samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat Brain Balance Instituut door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Brain Balance Instituut deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Brain Balance Instituut alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Brain Balance Instituut beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Brain Balance Instituut bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Brain Balance Instituut uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Brain Balance Instituut de gegevens altijd anonimiseren.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen door te mailen naar info@brainbalanceinstituut.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Brain Balance Instituut maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Brain Balance Instituut gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Brain Balance Instituut kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Brain Balance Instituut uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Brain Balance Instituut gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.

Brain Balance Instituut heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.