Hoe kan het dat we ouder worden, maar ook steeds zieker?

Leestijd 4 minuten
breinkennis

Onze levensverwachting is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. We worden steeds ouder, maar ook steeds zieker. Het aantal ziektejaren neemt toe en we krijgen op jongere leeftijd al te maken met chronische ziekten. Is dit te verklaren? En kunnen we het tij keren?  Erik Schut, master in de Klinische Psycho-Neuro Immunologie en trainer bij Brain Balance Opleidingen, legt je in dit artikel er meer over uit.

We worden ouder…

Als we kijken naar de evolutie van de mens zien we dat het in de huidige samenleving ‘makkelijker’ is om ouder te worden dan vroeger. Er zijn een aantal belangrijke factoren die zich gedurende de jaren hebben ontwikkeld waardoor we nu langer leven, namelijk:

  • Hygiëne
  • Kwaliteit van voeding
  • Het ruime aanbod van voeding
  • Veiligheid
  • Medische interventies

Als we kijken naar de levensverwachting van mensen dan zijn we dus heel goed bezig. Kijkend naar levenskwaliteit hebben we echter nog een lange weg te gaan. De schrikbarende achteruitgang van onze gezondheid is groot.

Maar ook steeds zieker…

De leeftijd waarop we met chronische aandoeningen te maken krijgen wordt steeds lager. Met andere woorden; we worden massaal eerder ziek en ondanks de hogere levensverwachting neemt het aantal ziektejaren behoorlijk toe.

De sterke toename aan chronische aandoeningen is vooral te wijten aan de stijging van welvaartsziekten en psycho-emotionele klachten. Denk hierbij aan onder andere hart- en vaatziekten, obesitas, depressie en burn-out.

Deze ziektes worden voor een groot deel veroorzaakt door de wereld waar we vandaag de dag in leven. We krijgen een grote hoeveelheid prikkels binnen, ervaren hoge prestatiedruk, zitten de hele dag en ademen ongezonde lucht in.

Wie wordt eerder ziek: de man of vrouw?

Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen, maar ze worden wel eerder ziek. Mannen zijn gemiddeld 48 jaar van hun leven vrij van chronische klachten, terwijl vrouwen gemiddeld op 42-jarige leeftijd al met chronische aandoeningen te maken krijgen. Een verschil van 6 jaar is best wel groot en misschien voor een gedeelte wel te wijten aan het verschil tussen de werking van het mannen -en vrouwenbrein.

Over het algemeen zien we dat vrouwen vaak wat meer last hebben van de hoge druk in de samenleving. Waar vrouwen vroeger voor het huishouden zorgde, doen ze dit nu vaak nog naast hun fulltime veeleisende baan. Ze hebben het gevoel veel ballen in de lucht te moeten houden.

Mannen daarentegen zijn praktischer ingesteld. Ze gaan bij wijze van de was pas doen als er geen ondergoed meer in de la ligt. Terwijl vrouwen de was alweer willen draaien als de wasmand vol zit.

Dit kleine voorbeeld laat het verschil tussen de programmering tussen man en vrouw wellicht zien. Je zou kunnen zeggen dat vrouwen een hogere sociale druk ervaren.

Vrouwen hebben door hun hormonale balans over het algemeen een actiever immuunsysteem. Dit vergroot de kans op bijvoorbeeld virusinfecties of auto-immuunziektes. Tevens zijn er sterke aanwijzingen dat de gifstoffen waar we mee te maken hebben het oestrogeensysteem negatief beïnvloeden. Mannen hebben in verhouding meer testosteron dan oestrogeen vergeleken met vrouwen. Testosteron heeft juist een wat dempende werking, mede hierdoor neemt het aantal auto-immuunziekten bij mannen een stuk minder snel toe dan bij vrouwen.

Wie gaat er eerder dood: de man of vrouw?

Kortom; vrouwen worden gemiddeld eerder chronisch ziek, maar toch is de levensverwachting van mannen gemiddeld korter. Hoe dat werkt heeft met een hoop verschillende factoren te maken.

Een van deze factoren is het verschil tussen het alarmsysteem van man en vrouw. Het alarmsysteem van vrouwen is in verhouding veel gevoeliger. Dit wil zeggen dat vrouwen eerder voelen dat er ‘iets mis’ is.

Mannen daarentegen merken vaak pas dat er iets mis is wanneer het al ‘te laat’ is. Wanneer mannen naar de dokter gaan hebben ziektes zich vaak al veel verder ontwikkeld. Genezing wordt hierdoor lastiger en om die reden komen mannen vaak eerder te overlijden.

Ook voor het verschil in alarmsysteem bij man en vrouw is niet één simpele verklaring te geven. Er zijn altijd meerdere factoren die een rol spelen. Het zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen dat vrouwen gedurende de zwangerschap beter moeten voelen waar het lijf behoefte aan heeft.

Tot slot is het immuunsysteem van vrouwen actiever, waardoor ze zichzelf beter kunnen beschermen dan mannen wanneer ze ziek worden. De kracht van het immuunsysteem is in de laatste fase van het leven een belangrijke indicator. De keerzijde hiervan is dat vrouwen door hun actievere immuunsysteem makkelijker auto-immuunziektes krijgen dan mannen. Dit heeft er ook weer mee te maken dat vrouwen dus eerder ziek worden.

Wat is de uitdaging?

We worden dus steeds ouder, maar ook zieker. Het is belangrijk onze levenskwaliteit te gaan verbeten zodat we gezond oud kunnen worden. Om dit te bereiken zullen we al vroeg in ons leven voor een zo gezond mogelijke leefstijl moeten gaan zorgen. Het is belangrijk om veel te bewegen, niet te veel toxines binnen te krijgen, gezond te eten en geen chronische stress te ervaren. Zo creëren we een leefstijl waarin we pas in de allerlaatste fase aftakelen.

Brain Balance Boost: Breinziektebeelden

Alleen met de juiste kennis over deze onderliggende systemen kun je daadwerkelijk meer leren over jouw (brein)gezondheid. Wil jij hier meer over leren? Op 16 & 17 maart 2023 geeft ik een tweedaagse training over breinziektebeelden. En als cadeautje van Brain Balance Opleidingen en mij is er nog voor alle deelnemers na deze tweedaagse training een live Q&A met mij. Tijdens deze Q&A kun jij als deelnemer al jouw vragen stellen.