Welk effect hebben de economische verschillen in de maatschappij op je brein?

Leestijd 3 minuten
breinkennis

De verschillen tussen arm en rijk in de maatschappij zijn nog nooit zo groot geweest. De afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen wordt steeds groter en we verliezen het gevoel van bevolkingsgroepen. Juist dat gevoel van verbinding is zo ontzettend belangrijk voor onze mentale balans. Ik licht de economische en spirituele benadering kort toe en leg je uit wat de samenleving zou kunnen redden.

 

Economische benadering van de maatschappij

In een zin samengevat is de economie de wetenschap die zich bezighoudt met schaarste en de verdeling hiervan. Wellicht komt het begrip ‘marktevenwicht’ je nog bekend voor. Als de een iets koopt kan de ander het niet meer kopen. Als de vraag groter dan het aanbod is zal de prijs stijgen.

 

Economen houden zich bezig met het verdelen van alles wat we hebben. Als je veel winst wilt maken is het immers gunstig dat de vraag hoog is. Maar houden we ook nog rekening met het belang van de maatschappij?

 

Spirituele benadering van de maatschappij

Als we kijken naar de spiritualiteit zien we eigenlijk het tegenovergestelde. Daar gaan we ervan uit dat er een overvloed is aan wat mensen nodig hebben. Vanuit de natuur is alles met elkaar in harmonie en speelt schaarste geen rol. Vanuit dit oogpunt zou er balans moeten zijn, we raken niet alleen de balans in onszelf kwijt, maar ook in de maatschappij.

 

Deze benadering staat dus vrijwel tegenover de huidige economische benadering. Maar hoe ontwikkelen we de huidige benadering naar een maatschappelijk verantwoorde vorm?

 

De gulden middenweg

Te weinig of meer dan voldoende? Dat is de vraag waar we ons mee bezig houden. Door de balans in de maatschappij te herstellen zetten we zelf ook een stap richting meer balans in ons brein. Anders bevinden we ons in een maatschappij waar we tegen de stroming in moeten zwemmen om balans te vinden.

 

‘We hebben niet genoeg voor ieders hebzucht, maar wel voor ieders behoeften.’

 

Momenteel leven we in grote ongelijkheid. Het relatief kleine rijke gedeelte van onze wereld heeft maar liefst 50% van alle bezittingen. We hebben het dan niet alleen over dure sieraden en luxe auto’s, maar ook over water, voeding en een huis om in te leven.

 

Niet vechten tegen het oude, maar bouwen aan het nieuwe

De huidige economische denkbeelden hebben veel schade aangericht in de wereld. Het heeft echter geen nut te vechten tegen het oude. In plaats daarvan zouden we moeten bouwen aan het nieuwe.

 

Ik geloof er sterk in dat we richting een welzijnseconomie moeten gaan waarin meer gelijkheid centraal staat. We hebben voldoende om iedereen gezond te krijgen/houden, enkel de huidige verdeling zorgt voor grote problemen. Wij als mensen hebben de kracht iedereen een leven in balans te bieden. Maar dat kan enkel wanneer we onze krachten bundelen en ons samen sterk maken.

 

Alleen samen

Het creëren van gelijkheid en streven naar een economie, maatschappij en individu in balans betekent dat er mensen zijn die een gedeelte in moeten leveren. Het sterk welvarende deel van de bevolking heeft momenteel een groot deel van de materiële bezittingen. Hierdoor blijft er niet voldoende over voor het minder welvarende gedeelte van de wereld.

 

De ‘winnaars’ hebben er vanuit materiaal oogpunt gezien niets aan als we richting een welzijnseconomie gaan. Daarom is het zo belangrijk dat er, ook bij deze mensen, intrinsieke motivatie ontstaat om te veranderen.

 

‘Het systeem verandert wanneer het systeem zich bewust is van zichzelf’

 

De eerste stap is het creëren van bewustzijn. Samen kunnen we mensen bewust maken van de essentie van verandering binnen onze maatschappij. Vervolgens moeten we een drempel over dingen te doen die voor het geheel beter zijn. Maar zodra we kleine stappen kunnen maken komen we steeds dichter bij een gelukkige wereld in balans. Een goed begin is namelijk het halve werk.