Welke invloed heeft het nieuws op ons brein?

Leestijd 3 minuten
breinkennis – Leerkrachten

Je start de dag met het lezen van de krant en eindigt de dag met het kijken van het journaal. Gedurende de dag krijg je allerlei pushmeldingen van je nieuws apps. Vandaag de dag worden we continu beïnvloed door prikkels van buitenaf. Het nieuws, waarmee we doelen op de actualiteiten die spelen in de wereld, speelt hierin een grote rol. Ben jij je eigenlijk wel bewust van de informatie die je je brein hiermee voedt? En welke patronen je hier onbewust mee creëert?

Hoe je beeld van de werkelijkheid wordt gevormd

Alles wat je aanneemt als waarheid vormt jouw eigen beeld van de werkelijkheid. Als kind nemen we bijvoorbeeld alles aan wat onze ouders ons vertellen. We zijn dan nog niet in staat onderscheid te maken tussen de werkelijkheid en ons beeld van de werkelijkheid.

Als we opgroeien krijgen we de kans om dit onderscheid wel te leren maken, maar vaak kijken we hier van weg. Als we hier niets mee doen blijven we dus altijd vasthouden aan ons eigen beeld van de werkelijkheid. Dit betekent dat we (onbewust) informatie zoeken die hierop aansluit, waardoor de overtuiging nog sterker wordt. Ben je ervan bijvoorbeeld van overtuigd dat voeding geen invloed heeft op je gezondheid? Dan slaat je brein alle informatie op die deze overtuiging bevestigt.

De (on)zin van ‘het nieuws’

Zoals ik al zei zien we nieuws tegenwoordig overal; op tv, de radio, social media, reclames en via vrienden en collega’s. Als je je hier niet van bewust bent dan zorgt het nieuws dat je kijkt al gauw voor de dingen die je gelooft. Dit kan zelfs zorgen voor conflicten die we liever zouden willen voorkomen.

Het is daarom belangrijk om te weten dat het nieuws dat we zien slechts een beeld van de werkelijkheid is. Het zal je dan ook opvallen dat verschillende media dezelfde situatie in een ander daglicht plaatsen. Het is dus niet per sé verkeerd om nieuws te lezen, horen of zien, maar het is wel van belang dat je dit bewust doet en bepaalt wat je wel en niet mee wilt nemen.

Negativiteit van het nieuws

Ons brein is door ‘moeder natuur’ meer negatief dan positief geprogrammeerd. In de evolutie heeft dit ervoor gezorgd dat we gevaar konden herkennen en zo in staat waren om te overleven. Het nieuws dat vandaag de dag via grote media wordt gedeeld is ook grotendeels negatief. Daar komt bij dat deze informatie een grotere impact heeft op ons brein.

Door de hoeveelheid aan prikkels die we op een dag binnenkrijgen wordt het nieuws ons (onbewust) al snel te veel. Ga daarom eens na hoe het nieuws jou beïnvloedt. Waar haal je je informatie vandaan? Wat doet dit met je? Hoe voel je je ná het kijken of luisteren van het nieuws? Als je merkt dat de negativiteit of hoeveelheid van het nieuws je negatief beïnvloedt, kijk dan naar hoe het anders kan!

Het kan ook anders

Als je het anders wil, dan kan dat! Het enige wat je nodig hebt is een Growth Mindset. Ben je bij het lezen van dit artikel tot de conclusie gekomen dat het nieuws je negatief beïnvloedt? Schrijf eerst eens op waar en wanneer je nieuws binnenkrijgt. Door dit inzichtelijk te maken kun je stappen ondernemen om het te veranderen. Het kan ook helpen om op te schrijven welke overtuigingen je hebt en of je deze wilt vasthouden of loslaten.

Dan is het tijd om te schrappen! Het journaal? De krant? Social media? Schrap de informatie die je niet dient en weet dat je zo je brein een stukje rust gunt. De tijd die je overhoudt kun je nu mooi indelen om voor je brein te zorgen. Maak een wandeling, luister naar Brain Balance music, lees een boek of lummel er op los!