Test jouw energiebalans

Test jouw energiebalans

Start de test

Multifactoriële aanpak bij dementie

Leestijd 5 minuten
breinkennis
Multifactoriële aanpak bij dementie

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die leiden tot een geleidelijk verlies van cognitieve functies, zoals geheugen, denkvermogen, taal en oordeelsvorming. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, maar er zijn ook andere vormen zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie.

In dit artikel vertelt klinisch psycho-neuro-immunoloog en orthomoleculair kPNI therapeut Erik Schut meer over de risicofactoren die een rol spelen bij dementie, waarom een multifactoriële aanpak van belang is bij dementie en hij deelt zijn visie over het begeleiden en behandelen van patiënten met dementie.

Het belang van een multifactoriële aanpak  

Alzheimer en dementie zijn complexe ziektebeelden die gekenmerkt worden door verschillende onderliggende factoren en mechanismen. Chronische stress, ontstekingsreacties, onvolledige voeding, toxines en genetische gevoeligheden kunnen, vaak in combinatie, zorgen voor een verstoorde balans (homeostase). Het lichaam zal steeds proberen deze balans te herstellen, maar als dat niet lukt ontstaat er telkens meer schade met risico op chronische ziektebeelden zoals Alzheimer tot gevolg. Ook is de energie die we nodig hebben om in balans te blijven niet oneindig. Hierdoor kunnen de mitochondriën overbelast raken en kan er steeds minder energie gemaakt worden. Het is daarom essentieel om een multifactoriële aanpak te hanteren bij de behandeling en preventie van deze ziekten, in plaats van te focussen op individuele risicofactoren.

Focus op individuele risicofactoren

De reguliere zorg en complementaire zorg verschillen in hun benadering van het beoordelen en behandelen van gezondheidsproblemen, met name als het gaat om de risicofactoren. In de reguliere zorg wordt vaak een evidence-based benadering gevolgd, waarbij elk afzonderlijk risicofactor of symptoom grondig wordt bestudeerd en behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het bewijzen van de effectiviteit van interventies op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische trials, zoals een Randomised Clinical Trial.

Een Randomised Clinical Trial is een wetenschappelijke onderzoeksstudie die wordt uitgevoerd om de effectiviteit en veiligheid van medische behandelingen of interventies te beoordelen. Een standaard die erg zinvol is om te onderzoeken wat een medicijn doet. Kort uitgelegd worden deelnemers bij dit onderzoek willekeurig toegewezen aan verschillende groepen, waarbij één groep de experimentele behandeling ontvangt en de andere groep een controlegroep vormt. Groep 1 krijgt bijvoorbeeld medicijn X en groep 2 krijgt een placebo. In het geval dat medicijn X beter scoort dan de placebo, wordt de trial nogmaals groter uitgevoerd. Wanneer de resultaten van medicijn X opnieuw beter scoren, is het pas bewezen en kan het worden toegepast.

Deze wetenschappelijke onderzoeken en klinische trials zorgen ervoor dat behandelingen en interventies in de reguliere zorg vaak worden beoordeeld op basis van specifieke risicofactoren. Er wordt namelijk gezocht naar bewijs dat deze interventies specifiek op dié factor van invloed zijn.

Een holistische benadering van dementie

Aan de andere kant hanteert de complementaire zorg doorgaans een holistische benadering, waarbij er gekeken wordt naar de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van een persoon. In plaats van zich te richten op afzonderlijke risicofactoren, probeert complementaire zorg de algehele balans van een persoon te bevorderen. Dit betekent dat er aandacht wordt besteed aan factoren, zoals: voeding, levensstijl, emotioneel welzijn en omgevingsinvloeden, en dat ernaar gestreefd wordt om deze in samenhang te begrijpen en te behandelen.

Hoewel de reguliere zorg zich vaak richt op specifieke risicofactoren en het bewijs van effectiviteit vereist, streeft de complementaire zorg naar een bredere benadering en integratie van verschillende aspecten van gezondheid. Het is belangrijk te beseffen dat beide benaderingen waardevol kunnen zijn. In dit artikel spreek ik over dementie, een complex ziektebeeld, en naar mijns inziens is het bij een complex ziektebeeld van groot belang om een holistische aanpak te hanteren.

Multifactoriële aanpak van Dr. Dale Bredesen

Iemand die Alzheimer met een multifactoriële methode aanpakt, is Dr. Dale Bredesen. Dr. Bredesen heeft verschillende klinieken opgezet in Amerika die zich richten op de behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer. In zijn klinieken past hij onder andere het concept van “recodeertherapie” toe, waarbij hij gerichte interventies combineert om de balans in de hersenen te herstellen. Denk hier bijvoorbeeld aan: dieetaanpassingen, lichaamsbeweging, stressvermindering, slaapoptimalisatie en het aanpakken van tekorten aan voedingsstoffen.

De resultaten van zijn aanpak zijn veelbelovend, waarbij veel patiënten verbetering zien in cognitieve functies, geheugen en kwaliteit van leven. Als alle resultaten daadwerkelijk zo goed zijn, hebben we iets heel krachtigs in handen. Bredesen deelt zijn benadering en casestudy’s in zijn boek “The End of Alzheimer’s” (Het einde van Alzheimer).

Multifactoriële zorg in Nederland

Eén van de uitdagingen bij het omgaan met dementie ligt in het vroegtijdig herkennen van de ziekte, zelfs wanneer de symptomen nog niet volledig kunnen worden geassocieerd met dementie. Het vroegtijdig herkennen van de ziekte is van groot belang voor de behandeling van dementie. Het biedt namelijk de mogelijkheid om nog enige veranderingen door te voeren. Dit is enkel mogelijk met de voorwaarde dat de patiënt nog in staat is om bepaalde essentiële maatregelen te nemen. In de praktijk blijkt het doorvoeren hiervan uiterst moeilijk te zijn voor patiënten met Alzheimer, omdat zij vaak afhankelijk zijn van hun omgeving, die zelf al een zware last draagt.

Om te voorzien in de zorgbehoefte van deze groep, zouden er klinieken zoals die van Dr. Bredesen moeten komen in Nederland. Klinieken waar patiënten met Alzheimer of een andere vorm van dementie enkele dagen intern kunnen verblijven, waar de focus ligt op neurotraining en ontspanning. Een plek waar een team van therapeuten (zoals Brain Balance Coaches) patiënten intensief behandelen en begeleiden volgens een doordacht opgezet programma.

Brain Balance Boost: Breinziektebeelden

Wil je hier meer over leren? Schrijf je dan nu in voor de tweedaagse training over breinziektebeelden. Deze training wordt gegeven door klinisch psycho-neuro-immunoloog en orthomoleculair kPNI therapeut Erik Schut en tijdens deze training leer je onder andere:

  • Meer over neurodegeneratieve ziektes
  • Hoe alles in het lichaam samenwerkt met elkaar
  • Welke processen in het lichaam invloed hebben op het brein en vice versa
  • Welke risicofactoren de kans vergroten op het krijgen van neurodegeneratieve ziektes
  • Hoe we neurodegeneratieve ziektes kunnen voorkomen

Meer informatie en de inschrijflink vind je hier.